คปภ.แก้กม. กำหนดการทำงาน นักคิดเบี้ย ประกันภัย

คปภ.ควรวางแผนงาน ทิศทางการเปลี่ยนแปลง มาตรฐาน ระดับ นักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ขอบเขตการทำงาน เพื่อไม่กระทบบ.ประกันภัย

คปภ.เข็นร่าง พ.ร.บ.ประกันชีวิต ฉบับแก้ไข เปิดช่องสมาคมนักคณิตศาสตร์ ประกันภัย แสดงความคิดเห็น เปิดเนื้อหากฎหมาย กำหนดนักคณิตศาสตร์ ประกันภัย นั่งประจำ “ทำงานเต็มเวลา” บริษัทละ 1 คน แจ้งนายทะเบียนหากพบผิดปกติ ชี้ละเว้นหน้าที่จำคุก 3 ปี (more…)

คปภ.รื้อใหญ่กรมธรรม์ ประกันภัย พิบัติ

ปรับปรุงแนวทางการรับ ประกันภัย ความคุ้มครองภัยพิบัติได้ครอบคลุม ให้มีความยืดหยุ่นสำหรับผู้เอา ประกันภัย, บริษัท ประกันภัย

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการ ประกันภัย พิบัติ ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงแนวทางการรับ ประกันภัย ของกองทุนส่งเสริมการ ประกันภัย พิบัติ (กองทุนฯ) ในกลุ่มบ้านอยู่อาศัย (more…)

ส.ประกันวินาศภัย ลงนามขยายสัญญา ประกันภัยรถยนต์ Knock For Knock

ขยายความคุ้มครองถึงกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 สำหรับ รถยนต์ ทุกประเภท สอดคล้องกับ “ชนแล้วแยก” ลดปัญหาการจราจร ลดข้อพิพาท

นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานในพิธีลงนามลงนาม สัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน (Knock For Knock) ตามกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ ประเภท 1 สำหรับ รถยนต์ ทุกประเภท ระหว่างบริษัทผู้ประกอบการรับ ประกันภัยรถยนต์ 14 บริษัท ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือของการพัฒนาการให้บริการของบริษัทประกันวินาศภัย ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน (more…)

บอร์ด คปภ.ไฟเขียวขยายเวลาผ่อนผันกฎ ประกันภัย อีก 1 ปี กรณีอุทกภัย

บริษัท ประกันภัย บางบริษัท ยังต้องการระยะเวลาในการจัดการค่าสินไหมทดแทน และแก้ไขฐานะการเงินให้กลับเข้าสู่ภาวะ

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=832

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 สืบเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยปี 2554 บอร์ด คปภ. ได้ผ่อนผันมาตรการกฎระเบียบ ที่บังคับใช้กับบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ในหลายมาตรการเป็นการทั่วไป ทำให้บริษัท ประกันภัย มีระยะเวลาในการฟื้นฟูฐานะการเงิน การจ่ายค่าสินไหมทดแทน จนสามารถผ่านพ้นวิกฤต แต่ปัจจุบันยังมีบริษัทประกันวินาศภัยบางบริษัท ที่ยังต้องการระยะเวลาในการจัดการค่าสินไหมทดแทน และแก้ไขฐานะการเงินให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ (more…)

คปภ. เผยธุรกิจ ประกันภัย รวม 3 ไตรมาสแรก ขยายตัว15.90%

อุตสาหกรรม ประกันภัย รักษามาตรฐานการขยายตัว ส่งผลให้สัดส่วนเบี้ย ประกันภัย ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 3 ไตรมาสแรก อยู่ที่ร้อยละ 5.39

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=796

รองเลขาธิการด้านกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากช่วงก่อนหน้า เป็นผลจากอุปสงค์ภายในประเทศหดตัวลง โดยเฉพาะการใช้จ่ายในสินค้าคงทนประเภท รถยนต์ หดตัวถึงร้อยละ 13.6 อย่างไรก็ตามในส่วนของภาคบริการ ขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง จากการท่องเที่ยว และโทรคมนาคม ส่งผลให้ 3 ไตรมาสแรก (ม.ค. – ก.ย.) ธุรกิจ ประกันภัย มีเบี้ย ประกันภัย รับโดยตรงรวมทั้งสิ้น 470,783 ล้านบาท (more…)

ส.ประกันวินาศฯ รุก CCR ประกันภัย ต่อเพิ่มเคลม 20%

สมาคมประกันวินาศภัยไทยยื่นข้อเสนอ CCR จ่ายเคลมเพิ่ม 20% ดองสัญญากว่า 200 เคส บริษัท ประกันภัย ยื่นโนติสฟ้องสินไหมรุกคืบฟ้องคลุมปิดช่องก่อนเสียสิทธิ์

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทางสมาคมได้หารือเป็นการส่วนตัวกับตัวแทนจากบริษัทรับ ประกันภัย ต่อ กลุ่มซีซีอาร์ (Caisse Centrale de Reassurance SA: CCR) โดยได้ยื่นข้อเสนอให้ซีซีอาร์จ่ายเคลมสินไหมเพิ่มบางส่วน (Interim) จากกรณีที่ซีซีอาร์ขอลดจ่ายเคลมสินไหมตั้งแต่ 10-30% (3กลุ่ม) ซึ่งที่ผ่านมา 2 ปี ทางซีซีอาร์ฯ ทยอยจ่ายสินไหมตามสัญญาให้แก่บริษัท ประกันภัย ไทยคืบหน้าเพียง 50% ดังนั้นซีซีอาร์ฯ จะต้องทยอยจ่ายสินไหมส่วนที่เหลือเพิ่มเติมประมาณ 20% ภายใน 3 เดือน (more…)

เตือน อย่าด่วนทำ ประกันภัย โรคร้ายแรง

คปภ.เตือนประชาชน ศึกษาความคุ้มครองให้ชัดเจน ก่อนซื้อ ประกันภัย ที่คุ้มครองโรคร้ายแรง

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=772

รองเลขาธิการด้านกำกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ได้ร่วมกับภาคธุรกิจ ประกันภัย จัดทำกรอบแนวทางปฏิบัติ การกำหนดคำนิยามโรคร้ายแรง เพื่อให้เกิดความชัดเจน และใช้เป็นแนวปฏิบัติเหมือนกันทุกบริษัท (more…)

เพิ่มสินไหมพรบ. ประกันภัยรถยนต์ ส่งผลดีต่อผู้ขับขี่

คปภ.เล็งปรับค่าสินไหมตาม พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์ เพิ่มค่าเสียหายเบื้องต้นจาก 5 หมื่นบาท เป็น 6.5 หมื่นบาท เชื่อส่งผลดีต่อผู้ขับขี่ ประชาชนทั่วไป

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=758

ข่าวจากสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่า การประชุมร่วมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) กับสมาคมประกันวินาศภัยไทย เรื่องการปรับปรุงค่าสินไหมทดแทน ประกันภัยรถยนต์ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ หรือ ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ โดย คปภ.ต้องการให้เพิ่มค่าเสียหายเบื้องต้น จากการรักษาพยาบาลจาก 15,000 บาท เป็น 30,000 บาท (more…)

ค่าย ประกันภัย ลุ้นรัฐสางปมภาษี ปลัดคลังสั่ง คปภ.รวบรวมเสนอใหม่

เงินสำรอง ประกันภัย มาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 65% หรือให้เป็นไปตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย สอดคล้องกับการขาย ประกันภัย

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

ปัญหาภาษีของธุรกิจประกันชีวิตหลายประเด็นยังไม่ได้รับการแก้ไข ขณะที่ภาครัฐมองว่าธุรกิจประกันชีวิตมีขุมกำลังตัวแทนกว่า 300,000 คน ที่จะช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจ ประกันภัย ในภาพรวมได้ โดยมีเป้าหมายอันไกล้คือ ในปี 2557 ธุรกิจ ประกันภัย โดยรวมต้องมีเบี้ย ประกันภัย ต่อจีดีพีขยับขึ้นแตะ 6% หรือมีเบี้ย ประกันภัย รับรวมประมาณ 6 แสนล้านบาท (more…)

เตรียมปลดป้าย ประกันภัย “ไอเอ็นจี” ขึ้นชื่อใหม่ ปรับองคาพยพใหม่

ปรับเปลี่ยนแบบ ประกันภัย ที่ให้ผลตอบแทนดีกับลูกค้า ปรับการลงทุนใหม่ ปรับผลประโยชน์ตัวแทนใหม่ ผลงานตามเป้าเป็นครั้งแรก

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=721

เปิดตัวซีอีโอประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านมา พร้อมกับภารกิจการปรับปรุงองค์กรภายในเวลา 6 เดือน เพื่อให้มองเห็นทิศทางที่บริษัทประกันชีวิตภายใต้กลุ่มทุน “แปซิฟิค เซ็นจูรี่ กรุ๊ป” (พีซีจี) แห่งนี้จะเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ซึ่งผ่านมาเพียงเดือนเดียว ก็เริ่มมองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน พร้อมกับเตรียมเปลี่ยนชื่อใหม่ เพื่อการก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง (more…)