ค่าย ประกันภัย ลุ้นรัฐสางปมภาษี ปลัดคลังสั่ง คปภ.รวบรวมเสนอใหม่

เงินสำรอง ประกันภัย มาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 65% หรือให้เป็นไปตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย สอดคล้องกับการขาย ประกันภัย

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

ปัญหาภาษีของธุรกิจประกันชีวิตหลายประเด็นยังไม่ได้รับการแก้ไข ขณะที่ภาครัฐมองว่าธุรกิจประกันชีวิตมีขุมกำลังตัวแทนกว่า 300,000 คน ที่จะช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจ ประกันภัย ในภาพรวมได้ โดยมีเป้าหมายอันไกล้คือ ในปี 2557 ธุรกิจ ประกันภัย โดยรวมต้องมีเบี้ย ประกันภัย ต่อจีดีพีขยับขึ้นแตะ 6% หรือมีเบี้ย ประกันภัย รับรวมประมาณ 6 แสนล้านบาท ดังนั้นการที่ธุรกิจประกันชีวิตจะช่วยผลักดันการเติบโตได้ ปัญหาภาษีก็ต้องได้รับการแก้ไขด้วยเช่นกัน

สั่ง คปภ.รวมปัญหาภาษี ประกันภัย เสนอตรงปลัดคลังพิจารณา

ปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (บอร์ดคปภ.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาทางสำนักงาน คปภ.ได้พยายามผ่อนปรนกฎเกณฑ์ให้ยืดหยุ่นขึ้นในส่วนของตัวแทน เช่น การปรับเกณฑ์การขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบลงทุน อย่างยูนิตลิงค์ (Unit Linked) ให้เหมือนกับเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้ตัวแทนสามารถสอบได้รับใบอนุญาตขายยูนิตลิงค์ได้ง่ายขึ้น

แต่ในส่วนของมาตรการภาษี ที่ทางภาคธุรกิจประกันชีวิตเคยยื่นเสนอขอให้ทางภาครัฐช่วยแก้ไข ทั้งเรื่องการตั้งสำรองเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ การลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันชีวิตสำหรับกรมธรรม์ยูนิตลิงค์ และปัญหาภาษีของตัวแทนประกันชีวิตตนไม่ทราบรายละเอียด เนื่องจากตามกระบวนการจะถูกส่งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง คือ กรมสรรพากร ซึ่งเข้าใจว่าอยู่ในกระบวนการพิจารณาความเหมาะสมอยู่

“คงต้องขอให้ทาง คปภ.รวบรวมประเด็นปัญหาภาษี เสนอมาให้พิจารณาโดยตรงอีกครั้ง เพื่อหารือกับกรมสรรพากร”

ชี้ลดหย่อนภาษีแสนบาทเหมาะสม ขอดูตั้งสำรอง-ยูนิตลิงค์-แวต

ส่วนในแง่ของวงเงินลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันชีวิตสูงสุด 100,000 บาท ในปัจจุบันนั้นถือว่าเหมาะสม แต่หากมีประเด็นที่ยังเป็นปัญหาที่ยังอยากให้รัฐช่วยแก้ไข ก็จะพิจารณาตามความเหมาะสมเช่นกัน

“คปภ.พยายามปลดล็อกให้ภาคธุรกิจดำเนินงานยืดหยุ่นขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขัน และเติบโตได้ ประเด็นภาษีคงต้องหารือกับกรมสรรพากร ซึ่งคงต้องมาพิจารณาร่วมกัน”

สำหรับประเด็นปัญหาภาษีที่ธุรกิจประกันชีวิตเสนอให้ภาครัฐพิจารณาแก้ไขนั้น ในส่วนของสมาคมประกันชีวิตไทยได้เสนอขอแก้ไขการตั้งสำรอง

1.ตั้งสำรองเบี้ยประกันชีวิต ขอแก้ไขประมวลรัษฎากรมาตรา 65 ตรี (1) ให้บริษัทประกันชีวิตนำเงินสำรอง ประกันภัย มาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 65% หรือให้เป็นไปตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่งจะสอดคล้องกับการขาย ประกันภัย บำนาญ ที่เป็นกรมธรรม์ระยะยาว ที่สนองนโยบายรัฐในการวางแผนออมเพื่อเกษียณ รองรับสังคมผู้สูงอายุ และสามารถหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท อีกทั้งจะเอื้อให้เกิดสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาดได้มากขึ้น รวมไปถึงทำให้ธุรกิจมีเม็ดเงินไปลงทุนในตลาดทุนได้มากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายภาครัฐ ที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในตลาดทุนมากขึ้นอีกด้วย

2.การขอลดหย่อนภาษีด้วยการนำเบี้ยประกันชีวิตทั้งหมด ทั้งกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไปตามเงื่อนไขเดิม รวมทั้งกรมธรรม์บำนาญที่ให้ลดหย่อนไว้สูงสุด 200,000 บาท รวมทั้งกรมธรรม์พ่วงลงทุน ทั้งยูนิตลิงค์ และยูนิเวอร์แซลไลฟ์ มารวมหักลดหย่อนกันได้ในวงเงินสูงสุดได้เท่ากับกองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

ส่วนสมาคมตัวแทนประกันชีวิตที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) ได้เสนอให้กรมสรรพากรเปลี่ยนการเสียภาษีของตัวแทน จากมาตรา 40(2) ที่หักค่าใช้จ่ายได้แค่ 40% มาเป็นมาตรา 40(8) ที่สามารถหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย จะช่วยลดภาระให้กับตัวแทนได้ทางหนึ่ง จากปัจจุบันผู้ที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท จะต้องเสียภาษีในอัตราก้าวหน้าสูงสุดแล้วยังต้องเข้าสู่ระบบแวตด้วย

ที่มา : สยามธุรกิจ


หมวดประกันภัยรถยนต์อื่น ที่สามารถเลือกซื้อได้

 วิริยะประกันภัย   กรุงเทพประกันภัย   สินมั่นคงประกันภัย   อาคเนย์ประกันภัย   เมืองไทยประกันภัย 

Tagged: , , ,

Comments are closed.