คปภ.รื้อใหญ่กรมธรรม์ ประกันภัย พิบัติ

ปรับปรุงแนวทางการรับ ประกันภัย ความคุ้มครองภัยพิบัติได้ครอบคลุม ให้มีความยืดหยุ่นสำหรับผู้เอา ประกันภัย, บริษัท ประกันภัย

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการ ประกันภัย พิบัติ ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงแนวทางการรับ ประกันภัย ของกองทุนส่งเสริมการ ประกันภัย พิบัติ (กองทุนฯ) ในกลุ่มบ้านอยู่อาศัย เริ่มวันที่ 1 ม.ค.2558 เพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองภัยพิบัติได้อย่างครอบคลุม รวมถึงเพื่อให้มีความยืดหยุ่นสำหรับผู้เอา ประกันภัย และบริษัท ประกันภัย ในการให้บริการประชาชนมากขึ้น

ทั้งนี้ ได้ยกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย พิบัติ แล้วออกกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองทั้งหมด 10 ภัย ประกอบด้วย ภัยจากไฟไหม้ ภัยจากฟ้าผ่า ภัยจากระเบิด ภัยจากยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน และภัยเนื่องจากน้ำ และคุ้มครองภัยธรรมชาติทุกระดับ ที่สร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สิน จากภัยลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากแผ่นดินไหว และภัยจากลูกเห็บ ในส่วนของกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและเล็ก กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การคิดอัตราเบี้ย ประกันภัย ยังคงคิดเบี้ย ประกันภัย เท่าเดิม คือธุรกิจขนาดกลาง คิดเบี้ย ประกันภัย ที่ 1% อุตสาหกรรม คิดเบี้ย ประกันภัย ที่ 1.25% จำกัดวงเงินความคุ้มครองไว้ที่ 30% ของทุน ประกันภัย ทรัพย์สิน

ที่มา : อาร์วายทีไนน์

Tagged: , , ,

Comments are closed.