Monthly Archives: October 2014

คปภ.รื้อใหญ่กรมธรรม์ ประกันภัย พิบัติ

ปรับปรุงแนวทางการรับ ประกันภัย ความคุ้มครองภัยพิบัติได้ครอบคลุม ให้มีความยืดหยุ่นสำหรับผู้เอา ประกันภัย, บริษัท ประกันภัย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการ ประกันภัย พิบัติ ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงแนวทางการรับ ประกันภัย ของกองทุนส่งเสริมการ ประกันภัย พิบัติ (กองทุนฯ)… Continue reading »