Blog Archives for category คปภ.

คปภ. (ประกันภัย) ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ รณรงค์ “ปีใหม่ ตายเป็นศูนย์”

ร่วมรณงค์ “ปีใหม่ ตายเป็นศูนย์” ให้ความรู้ด้านการประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยการเดินทาง สำหรับการเดินทาง ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ… Continue reading »

คปภ. (ประกันภัย) ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

คปภ. (ประกันภัย) ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ การบริการนวดไทย มีอาหารว่าง น้ำดื่ม และผ้าเย็น คอยให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน… Continue reading »