Blog Archives for category ประกันภัย

20150531 match insurance1

คปภ.แก้กม. กำหนดการทำงาน นักคิดเบี้ย ประกันภัย

คปภ.ควรวางแผนงาน ทิศทางการเปลี่ยนแปลง มาตรฐาน ระดับ นักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ขอบเขตการทำงาน เพื่อไม่กระทบบ.ประกันภัย คปภ.เข็นร่าง พ.ร.บ.ประกันชีวิต ฉบับแก้ไข เปิดช่องสมาคมนักคณิตศาสตร์ ประกันภัย แสดงความคิดเห็น เปิดเนื้อหากฎหมาย กำหนดนักคณิตศาสตร์ ประกันภัย นั่งประจำ “ทำงานเต็มเวลา” บริษัทละ… Continue reading »

คปภ.รื้อใหญ่กรมธรรม์ ประกันภัย พิบัติ

ปรับปรุงแนวทางการรับ ประกันภัย ความคุ้มครองภัยพิบัติได้ครอบคลุม ให้มีความยืดหยุ่นสำหรับผู้เอา ประกันภัย, บริษัท ประกันภัย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการ ประกันภัย พิบัติ ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงแนวทางการรับ ประกันภัย ของกองทุนส่งเสริมการ ประกันภัย พิบัติ (กองทุนฯ)… Continue reading »

คปภ. เผยธุรกิจ ประกันภัย รวม 3 ไตรมาสแรก ขยายตัว15.90%

อุตสาหกรรม ประกันภัย รักษามาตรฐานการขยายตัว ส่งผลให้สัดส่วนเบี้ย ประกันภัย ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 3 ไตรมาสแรก อยู่ที่ร้อยละ 5.39 ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3… Continue reading »

เตือน อย่าด่วนทำ ประกันภัย โรคร้ายแรง

คปภ.เตือนประชาชน ศึกษาความคุ้มครองให้ชัดเจน ก่อนซื้อ ประกันภัย ที่คุ้มครองโรคร้ายแรง ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=772 รองเลขาธิการด้านกำกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ… Continue reading »

หาช่องปลุก ประกันภัย พืชผล ดีงเกษตรกร 4 ล้านรายร่วมโครงการ

หากเกษตรกร 4 ล้านเข้าโครงการ บริษัท ประกันภัย พร้อมเข้ามารับ ประกันภัย พืชผล ปัจจุบันต้องหามาตรฐานการเคลม การกำหนดเบี้ย ประกันภัย ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1,… Continue reading »

คปภ. ตื่นคุมลงทุน ประกันภัย

คปภ. ตื่นคุม ประกันภัย ลงทุนถึงกลางปี ด้านเอกชนชี้กรอบลงทุนใหม่ เตรียมขยายเรตติ้ง จากทริปเปิล B เป็น B- ไม่กระทบ ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1,… Continue reading »

คปภ. (ประกันภัย) ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ รณรงค์ “ปีใหม่ ตายเป็นศูนย์”

ร่วมรณงค์ “ปีใหม่ ตายเป็นศูนย์” ให้ความรู้ด้านการประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยการเดินทาง สำหรับการเดินทาง ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ… Continue reading »

คปภ. (ประกันภัย) ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

คปภ. (ประกันภัย) ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ การบริการนวดไทย มีอาหารว่าง น้ำดื่ม และผ้าเย็น คอยให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน… Continue reading »

ยอดผู้สมัครสอบตัวแทนประกันภัย เดือนพ.ย. พุ่ง 46.11%

มีผู้สนใจอาชีพเป็นตัวแทนประกันภัยมากขึ้น เดือนพฤศจิกายน 2555 มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศ 10,907 คน เพิ่มจากในระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 46.11 เพิ่มขึ้นจากในระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.94 ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ผู้อำนวยการสมาคมประกันชีวิตไทย… Continue reading »

ประกันภัยไซส์เล็กใกล้สูญพันธุ์

คปภ. จับตาบริษัทประกันภัยอย่างใกล้ชิด ดำรงเงินกองทุนอยู่ที่ 125% ตลอดเวลา บริษัทประกันภัยที่รอดต้องมีทุนหนา ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=522 ถึงเวลาที่บริษัทประกันภัยขนาดเล็กจะถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพราะสภาพคล่องทางการเงินของแต่ละแห่งร่อยหรอ… Continue reading »