Blog Archives for tag คปภ.

คปภ.รื้อใหญ่กรมธรรม์ ประกันภัย พิบัติ

ปรับปรุงแนวทางการรับ ประกันภัย ความคุ้มครองภัยพิบัติได้ครอบคลุม ให้มีความยืดหยุ่นสำหรับผู้เอา ประกันภัย, บริษัท ประกันภัย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการ ประกันภัย พิบัติ ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงแนวทางการรับ ประกันภัย ของกองทุนส่งเสริมการ ประกันภัย พิบัติ (กองทุนฯ)… Continue reading »

คปภ. เผยธุรกิจ ประกันภัย รวม 3 ไตรมาสแรก ขยายตัว15.90%

อุตสาหกรรม ประกันภัย รักษามาตรฐานการขยายตัว ส่งผลให้สัดส่วนเบี้ย ประกันภัย ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 3 ไตรมาสแรก อยู่ที่ร้อยละ 5.39 ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3… Continue reading »

คปภ. ตื่นคุมลงทุน ประกันภัย

คปภ. ตื่นคุม ประกันภัย ลงทุนถึงกลางปี ด้านเอกชนชี้กรอบลงทุนใหม่ เตรียมขยายเรตติ้ง จากทริปเปิล B เป็น B- ไม่กระทบ ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1,… Continue reading »

คปภ. (ประกันภัย) ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ รณรงค์ “ปีใหม่ ตายเป็นศูนย์”

ร่วมรณงค์ “ปีใหม่ ตายเป็นศูนย์” ให้ความรู้ด้านการประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยการเดินทาง สำหรับการเดินทาง ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ… Continue reading »

คปภ. (ประกันภัย) ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

คปภ. (ประกันภัย) ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ การบริการนวดไทย มีอาหารว่าง น้ำดื่ม และผ้าเย็น คอยให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน… Continue reading »