Blog Archives for tag insurance

20150531 match insurance1

คปภ.แก้กม. กำหนดการทำงาน นักคิดเบี้ย ประกันภัย

คปภ.ควรวางแผนงาน ทิศทางการเปลี่ยนแปลง มาตรฐาน ระดับ นักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ขอบเขตการทำงาน เพื่อไม่กระทบบ.ประกันภัย คปภ.เข็นร่าง พ.ร.บ.ประกันชีวิต ฉบับแก้ไข เปิดช่องสมาคมนักคณิตศาสตร์ ประกันภัย แสดงความคิดเห็น เปิดเนื้อหากฎหมาย กำหนดนักคณิตศาสตร์ ประกันภัย นั่งประจำ “ทำงานเต็มเวลา” บริษัทละ… Continue reading »

คปภ.รื้อใหญ่กรมธรรม์ ประกันภัย พิบัติ

ปรับปรุงแนวทางการรับ ประกันภัย ความคุ้มครองภัยพิบัติได้ครอบคลุม ให้มีความยืดหยุ่นสำหรับผู้เอา ประกันภัย, บริษัท ประกันภัย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการ ประกันภัย พิบัติ ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงแนวทางการรับ ประกันภัย ของกองทุนส่งเสริมการ ประกันภัย พิบัติ (กองทุนฯ)… Continue reading »

ส.ประกันวินาศภัย ลงนามขยายสัญญา ประกันภัยรถยนต์ Knock For Knock

ขยายความคุ้มครองถึงกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 สำหรับ รถยนต์ ทุกประเภท สอดคล้องกับ “ชนแล้วแยก” ลดปัญหาการจราจร ลดข้อพิพาท นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานในพิธีลงนามลงนาม สัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน (Knock For Knock) ตามกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ… Continue reading »

บอร์ด คปภ.ไฟเขียวขยายเวลาผ่อนผันกฎ ประกันภัย อีก 1 ปี กรณีอุทกภัย

บริษัท ประกันภัย บางบริษัท ยังต้องการระยะเวลาในการจัดการค่าสินไหมทดแทน และแก้ไขฐานะการเงินให้กลับเข้าสู่ภาวะ ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=832 เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ… Continue reading »

คปภ. เผยธุรกิจ ประกันภัย รวม 3 ไตรมาสแรก ขยายตัว15.90%

อุตสาหกรรม ประกันภัย รักษามาตรฐานการขยายตัว ส่งผลให้สัดส่วนเบี้ย ประกันภัย ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 3 ไตรมาสแรก อยู่ที่ร้อยละ 5.39 ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3… Continue reading »

ส.ประกันวินาศฯ รุก CCR ประกันภัย ต่อเพิ่มเคลม 20%

สมาคมประกันวินาศภัยไทยยื่นข้อเสนอ CCR จ่ายเคลมเพิ่ม 20% ดองสัญญากว่า 200 เคส บริษัท ประกันภัย ยื่นโนติสฟ้องสินไหมรุกคืบฟ้องคลุมปิดช่องก่อนเสียสิทธิ์ ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3… Continue reading »

เตือน อย่าด่วนทำ ประกันภัย โรคร้ายแรง

คปภ.เตือนประชาชน ศึกษาความคุ้มครองให้ชัดเจน ก่อนซื้อ ประกันภัย ที่คุ้มครองโรคร้ายแรง ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=772 รองเลขาธิการด้านกำกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ… Continue reading »

ค่าย ประกันภัย ลุ้นรัฐสางปมภาษี ปลัดคลังสั่ง คปภ.รวบรวมเสนอใหม่

เงินสำรอง ประกันภัย มาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 65% หรือให้เป็นไปตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย สอดคล้องกับการขาย ประกันภัย ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ปัญหาภาษีของธุรกิจประกันชีวิตหลายประเด็นยังไม่ได้รับการแก้ไข… Continue reading »

เตรียมปลดป้าย ประกันภัย “ไอเอ็นจี” ขึ้นชื่อใหม่ ปรับองคาพยพใหม่

ปรับเปลี่ยนแบบ ประกันภัย ที่ให้ผลตอบแทนดีกับลูกค้า ปรับการลงทุนใหม่ ปรับผลประโยชน์ตัวแทนใหม่ ผลงานตามเป้าเป็นครั้งแรก ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=721… Continue reading »

ยุติปมสินไหม บ. ประกันภัย “ส่งเสริมฯ” บริษัทกลางฯ จ่ายแทน

กรมธรรม์ ประกันภัย พ.ร.บ. ที่ยังมีความคุ้มครอง ให้ยื่นขอรับชำระหนี้กับบริษัทกลางฯ จ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประสบภัยไม่เกิน 7 วันตามกฎหมาย ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ข้อมูล… Continue reading »