Blog Archives for tag insuranceweekly.net

วิริยะ ประกันภัยรถยนต์ ชวนตรวจสภาพรถฟรี

วิริยะ ประกันภัยรถยนต์ ชวนตรวจสภาพรถฟรีก่อนเดินทางช่วงหยุดยาว วิริยะ ประกันภัยรถยนต์ ชวนตรวจสภาพรถฟรีกับโครงการ “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” เตรียมพร้อมก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว จากศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะ ประกันภัยรถยนต์ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 55 พร้อมรับฟรีตุ๊กตารณรงค์ความปลอดภัย “เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ และขับไม่โทร” ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร… Continue reading »